Selectează o Pagină

Regulament

COVID 19

Pe perioada stării de alertă și până la noi informații din partea autorităților, biletele/cardurile de acces pentru evenimente se achiziționează conform legislaţiei aplicabile privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.

În contextul măsurilor luate de autorităţi pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, o mare parte din evenimentele ce urmau să aibă loc în anii 2020 şi 2021 au fost anulate sau reprogramate.

Organizatorii de evenimente sunt obligaţi să se supună restricţiilor dispuse în principal prin hotărârile emise de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, dar şi de alte autorităţi cu atribuţii în domeniu.

Alegerea între reprogramare sau anulare este inevitabilă în contextul măsurilor luate de autorităţi pentru combaterea răspândirii COVID-19, aceasta nu este imputabilă organizatorului evenimentului.

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 174/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19, modificată prin Legea nr. 131/2021, se aplică următoarele reguli:

a) în cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achiziționat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului. Termenul de aducere la cunoștința publicului a datei reprogramării evenimentului sau festivalului este de maximum 6 luni de la data încetării perioadei de suspendare a dreptului de organizare a evenimentelor și festivalurilor.

b) în cazul anulării sau reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru întreaga sumă plătită organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii din gama oferită de către organizator, conform unui regulament detaliat comunicat de către organizator

c) în cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii până la epuizarea termenului prevăzut la lit. a), organizatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit din partea consumatorului în termen de 90 de zile calculat din ultima zi a termenului de reprogramare.

Organizatorul are obligativitatea de a oferi un termen de 30 de zile cumpărătorului de bilete, pentru a opta între folosirea biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau voucherul prevăzut la alin. (1) lit. b). După expirarea celor 30 de zile biletul devine automat valabil pentru ediția reprogramată a evenimentului sau festivalului.

TERMENE ȘI CONDIȚII GENERALE VOUCHER

1. DEFINIȚIE

Voucherul FOREVER HIT (în continuare „Voucher”) este disponibil persoanelor care dețin un bilet/card de acces valabil de participare la FOREVER HIT 2021 sau ” Festivalul” însă doresc să îl transforme într-un voucher cu valoare, care să le acorde posibilitatea de a opta pentru un alt eveniment, în condițiile prevăzute de art. 3.

În toate situațiile Voucherul va fi în valoarea biletului/cardului de acces achiziționat de deținător, astfel cum se  prevede la art. 3 din prezentele Termene și Condiții.

2. CARACTERISTICI GENERALE

Un bilet/card de acces achiziționat pentru Ediția 2021 a festivalului FOREVER HIT care devine Voucher, își păstrează toate caracteristicile biletului inițial achiziționat, indiferent de contravaloarea achitată pe biletul /cardul de acces inițial.

Spre exemplu, cumpărătorul unui bilet/card de acces VIP va beneficia de un nou bilet/card de acces VIP având caracteristicile Voucher-ului, anterior menționate.

Posesorul unui bilet/card de acces de tip Categoria 3 nu poate să modifice caracteristicile biletului/cardului de acces și să beneficieze de un bilet/card de acces VIP, ci acesta va putea beneficia doar de un bilet de tip Categoria 3.

3. MODALITATE DE OBȚINERE A VOUCHERULUI

Biletul/cardul de acces la Festivalul FOREVER HIT din data de 18 septembrie 2021 poate fi transformat în Voucher la solicitarea deținătorului biletului/cardului de acces în termen de 30 de zile de la data anunțului public al Organizatorului de reprogramare a Ediției 2021 a festivalului FOREVER HIT prin completarea formularului disponibil pe foreverhit.ro.

Ulterior acestei operațiuni, solicitantul va primi un e-mail de confirmare a voucherului și un cod al  voucherului care va putea fi folosit conform art. 4 („codul de voucher”).

În cazul în care nu s-a solicitat transformarea biletului/cardului de acces la FOREVER HIT Festival Ediția 2021 în Voucher, după expirarea celor 30 de zile, biletul/cardul de acces devine automat valabil pentru ediția reprogramată a evenimentului pentru care a fost achiziționat.

4. MODALITATEA DE FOLOSIRE A VOUCHERULUI

Voucherul poate fi folosit pentru achiziționarea de bilete/carduri de acces la oricare dintre evenimentele
organizate de către Organizator, ce vor fi disponibile pe site-ul Bileteacum: www.bileteacum.ro ori alte puncte de vânzare care vor fi anunțate de către Organizator, inclusiv pentru achiziționarea de bilete de participare la festivalul FOREVER HIT pentru data la care va fi reprogramat.

Voucherul va avea valoarea sumei plătite de către cumpărătorul biletului/cardului de acces la momentul achiziției acestuia.

În cazul în care produsele sau serviciile pe care deținătorul Voucherului dorește să le achiziționeze au o valoare mai mare, valoarea Voucherului se va scădea din prețul acestora, urmând ca deținătorul Voucherului să achite diferența produsului sau serviciului dorit.

Folosirea Voucherului se va realiza prin utilizarea online a codului de voucher, pentru achiziționarea produsului sau serviciului dorit, în spațiul dedicat. În cazul în care Organizatorul va pune la dispoziție produse sau servicii în altă modalitate, folosirea voucherului se va realiza prin orice modalitate care să permită identificarea codului de voucher.

Voucherul poate fi transmis altei persoane de către deținătorul voucherului. Organizatorul poate implementa o procedură de transmitere a Voucherelor.

În cazul în care Voucherul nu este folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii până
cel târziu la data reprogramării evenimentului, Organizatorul va rambursa sumele pe care le-a primit
din partea deținătorului de voucher în termen de 90 de zile calculat din ultima zi a termenului de reprogramare.

5. OBLIGAȚIA DE A RESPECTA TERMENELE ȘI CONDIȚIILE

Cei care optează pentru preschimbarea unui bilet/card de acces într-un voucher sunt obligați să respecte
prezentele Termene și condiții și, de asemenea, prezentul Regulament general acceptat de cumpărător odată cu achiziția biletului/cardului de acces, ce stau la dispoziția oricărui Cumpărător oricând pentru consultare.

Prezentele Termene și Condiții de Voucher au fost redactate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 174 din 14 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19, modificată prin Legea nr. 131 din 12 mai 2021, precum și a altor acte normative.

DATE GENERALE

Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenii definiți au semnificația convenită în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în cuprinsul prezentului regulament:

Card de acces: un certificat emis în orice formă (pe suport de hârtie sau în formă electronică), prin care se atestă dreptul de acces la Forever Hit 2021. Cardurile de acces au un număr unic de identificare. Prin achiziționarea cardurilor de acces cumpărătorii se obligă să respecte prezentul Regulament al festivalului, procedurile de înregistrare a abonamentelor achiziționate, regulile de check-in și access la Festival precum și, în general, orice alte reguli de participare la acesta, care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace, inclusiv direct prin intermediul Site-ului. Achiziția cardurilor de acces se face pe platforma bileteacum.ro iar achizitia cardurilor de acces din alta parte este interzisă și duce la restricționarea accesului la respectivul Festival.

Brățară: un certificat aplicat de Forever Hit la validarea unui card de acces, ce oferă drepturi identice cu cele incluse în cardul de acces și certifică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul de a vizita Festivalul; modalitate specială de plată din cadrul Festivalului.

Cumpărătorul cardului de acces: persoana care cumpără cardul de acces la Festival.

Durata Festivalului si Locul de Desfasurare: Forever Hit 2021 se va desfasura în 18 Septembrie 2021, pe stadionul “Arena Nationala” din Mun. Bucuresti.

Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente la Festival, în baza unei relații contractuale cu Forever Hit.

Participanți – toate persoanele care participă la Festival, fie că sunt Participanți Autorizați, fie că sunt Participanți Neautorizați.

Participanți Autorizați: Cumpărătorul cardului de acces și Vizitatorul.

Participant Neautorizat: persoană fizică care participă la Festival fără a avea dreptul valabil de a intra, inclusiv persoana care obține o Brățară în schimbul unui card de acces dobândit în mod ilegal sau terțul care participă la Festival cu o astfel de brățară.

Produs: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Forever Hit sau alți Parteneri Contractuali în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.

Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de Forever Hit sau Partenerii Contractuali ai acestuia în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.

Terți: persoane fizice și juridice, altele decât Forever Hit, Vizitatorii sau Cumpărătorii cardurilor de acces.

Vizitator: persoană fizică având dreptul de a intra și participa la Festival.

Zona Festivalului: interiorul stadionului “Arena Națională” din Mun. București.

2. RELAȚIE JURIDICĂ

Prezentele clauze ale Regulamentului se vor aplica:

● participării Vizitatorilor sau Cumpărătorilor cardurilor de acces la Festival;
● participanților Neautorizați.

Prezentul Regulament prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la Festival și relațiile care se stabilesc între Forever Hit și Participanți cu ocazia Festivalului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea Regulamentului ajutând la garantarea siguranței și confortului tuturor.

Prin participarea la Festival, Participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile Organizatorului de a respecta Regulamentul.

Acceptarea prezentului Regulament marchează încheierea relației contractuale dintre Participanții Autorizați și Forever Hit.

Organizatorul sugerează Participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților săi sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli.

Prezentul Regulament este valabil pe perioadă nedeterminată. Participanții convin că Forever Hit are dreptul de a modifica prezentul Regulament, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă Regulamentul se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe Site.

Forever Hit precizează că Regulamentul poate fi modificat după cumpărarea cardului de acces, chiar și imediat înainte de Festival. Forever Hit recomandă Participanților să monitorizeze modificările prezentului Regulament.

Cumpărătorul cardului de acces este de acord, prin cumpărarea cardului de acces, iar Vizitatorul este de acord prin primirea Brățării că este obligat la respectarea lui.

Participanții Neautorizați nu vor avea niciun fel de drepturi în relația cu Forever Hit, deoarece Forever Hit nu încheie o relație contractuală cu aceștia și nu își asumă obligații față de ei.

3. PARTICIPAREA LA FESTIVAL

3.1. Carduri de acces și Brățări

Cardurile de acces se comandă de pe site-ul bileteacum.ro și pot fi plătite online cu cardul. Sunt acceptate cardurile Visa și Mastercard care sunt înrolate în sistemul 3DSecure.

Taxele, în valoare de 10% din contravaloare comenzii, reprezintă taxe de administrare și procesare și se aplică la toate comenzile care se efectuează pe site-ul bileteacum.ro și care necesită prelucrare și asistență ulterioară pentru finalizarea lor. Cardurile de acces solicitate de către cumpărători pot fi considerate valide numai după ce plata a fost efectuată integral și recepționată. Costul final achitat pentru cumpărarea cardului de acces include atât prețul cardului de acces, dar și taxele menționate mai sus.

În urma finalizării cu succes a unei comenzi pe site-ul bileteacum.ro utilizatorii vor primi pe adresa de e-mail, prin intermediul căreia s-a realizat înregistrarea, cardurile de acces achiziționate în maxim 48 de ore. Ulterior, cardurile de acces se pot printa în vederea prezentării acestora la punctul de check-in al evenimentului sau pot fi prezentate direct de pe ecranul smartphone-ului. Codul de pe fiecare bilet este unic și permite accesul unei singure persoane la eveniment. În urma scanării unui cod, acesta nu va putea fi reutilizat de către o altă persoană.

Vizitatorii sunt admiși la Festival la orele și conform condițiilor specificate de către organizator în prezentul Regulament. Prin cumpărarea unui card de acces valid fiecare Participant își asigură dreptul de a participa la Festival, cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul acestuia.

Participarea la Festival se face utilizând unul din următoarele tipuri de carduri de acces:

● Card de acces Categoria 3 – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând de ora 17:00 și până la sfârșitul Festivalului. Posesorii de carduri de acces Categoria 3 beneficiază de acces DOAR în zona Categoria 3, asa cum este indicată pe Harta Evenimentului (zona colorată albastru).

● Card de acces Categoria 2 – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând de ora 17:00 și până la sfârșitul Festivalului. Posesorii de carduri de acces Categoria 2 beneficiază de acces DOAR în zona Categoria 2, asa cum este indicată pe Harta Evenimentului (zona colorată portocaliu).

● Card de acces Categoria 1 – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând de ora 17:00 și până la sfârșitul Festivalului. Posesorii de carduri de acces Categoria 1 beneficiază de acces DOAR în zona Categoria 1, asa cum este indicată pe Harta Evenimentului (zona colorată magenta).

● Card de acces VIP – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând de ora 17:00 și până la sfârșitul Festivalului. Posesorii de carduri de acces VIP beneficiază de acces DOAR în zona VIP, asa cum este indicată pe Harta Evenimentului (zona colorată verde).

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor participanți la festival, atât anterior cât și pe întreaga durata a evenimentului Forever Hit 2021.

Cardurile de acces achizitionate oferă acces cumpărătorului în perimetrul festivalului și nu la un anumit spectacol/artist.

Este responsabilitatea Cumpărătorului cardului de acces de a nu posta imagini pe internet cu cardul/cardurile achiziționate. Cardul de acces asigură accesul unei singure persoane la Festival.

IMPORTANT! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor, precum și vânzarea la suprapreț a cardurilor de acces. Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la căile legale pentru sancționarea celor care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități, cât și de a anula invitatiile/cardurile respective.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul cardurilor de acces fără a fi nevoie de înștiințare prealabilă. Această modificare nu are efecte retroactive (cu alte cuvinte în cazul unei scumpiri, persoanele care au cumpărat deja carduri de acces nu vor trebui să plătească nicio sumă în plus la fel cum în cazul unei ieftiniri persoanele care au cumpărat deja nu vor primi înapoi diferența rezultată).

Pentru a i se permite accesul în Zona Festivalului, deținătorul unui card de acces valid are obligația de a efectua check-in-ul cardului de acces achiziționat.

Check-in-ul se va face gratuit la intrarea în Zona Festivalului, efectuat de Forever Hit și/sau de un Partener Contractual, care utilizează infrastructura și personalul proprii sau efectuat de voluntarii contractați de un partener al Forever Hit.

Fiecare deținător de card de acces valid care a făcut check-in-ul și s-a prezentat la intrarea în Zona Festivalului primește o Brățara (colorata în funcție de tipul cardului de acces și de vârsta Participantului).

După schimbarea cardului de acces cu o Brățară/Card, Brățara/Cardul va conferi drepturile și obligațiile conferite de cardul de acces. Forever Hit va înregistra și conecta Brățara Vizitatorului pe parcursul procedurii de intrare, cu condiția ca Vizitatorul să fi efectuat în mod valid check-in-ul cardului de acces.

Brățările sunt netransferabile. Vizitatorii au obligația de a purta Brățările, pe durata de valabilitate a acestora, la încheietura mâinii sau, în cazuri excepționale și bine justificate, în alt loc vizibil, cu condiția ca Brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată.

Organizatorii Festivalului pot inspecta Brățările la intrare, la ieșire și pe întreg perimetrul de desfășurare al Festivalului, pe toată durata Festivalului.

Vizitatorul este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare sau pierdere a Brățării.

Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, NU sunt valabile. Forever Hit va înlocui brățările deteriorate sau pierdute la punctul special creat în incinta stadionului pentru acest scop.

Participanții cu Brățări deteriorate își pierd dreptul de a se afla în Zona Festivalului, fiind excluși în afara acesteia. În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a Brățării, Participantul este obligat să-și achiziționeze un card de acces nou pentru ziua respectivă dacă dorește să rămână în Zona Festivalului.

În cazul în care, la accesul în Zona Festivalului, deținătorul cardului de acces este suspectat de dobândirea ilegală a cardului de acces, Forever Hit își rezervă în mod expres dreptul de a solicita deținătorului cardului de acces să prezinte documente și/sau certificate prin care să verifice dobândirea sau achiziția legală a cardului de acces, dreptul de a evalua dacă acestea sunt valide și conforme, iar în lipsa unui document sau certificat satisfăcător, își rezervă dreptul de a invalida cardul de acces fără nicio obligație de rambursare a prețului de cumpărare și de a refuza intrarea persoanei respective în Zona Festivalului.

În momentul accesării serviciilor oferite prin intermediul site-ului/aplicației, utilizatorul ia la cunoştiinţă acest regulament, pe care și-l asumă în totalitate.

În cadrul achizitiei online a cardurilor de acces, Vizitatorul este singurul răspunzător de corectitudinea datelor introduse. Festivalul are dreptul și va verifica la fața locului dacă datele introduse de către vizitator corespund cu datele de pe o cartea de identitate a acestuia.

În cazul în care utilizatorul doreste sa achizitioneze mai multe carduri de acces, poate să facă acest lucru. Posesorul grupului de bilete este direct și singurul răspunzător pentru corectitudinea datelor introduse.

Politica de transfer a unui card de acces

Posesorul unui card de acces are posibilitatea de a transfera cardul de acces către o altă persoană.

REFUND

REFUND-ul reprezinta acțiunea prin care, un participant la Festival își recuperează banii rămași pe brățară/card, în condițiile detaliate în prezentul Regulament.

Sumele neutilizate de pe brătara pot fi preschimbate în bani, prin procesul denumit REFUND, dacă sunt îndeplinite toate condițiile impuse de Festival. Returnarea sumelor se face la oricare dintre punctele de încărcare de pe perimetrul festivalului, oricând în perioada festivalului dar nu mai târziu de Luni, 20 Septembrie 2021, ora 18:00.  Orice solicitare venită ulterior datei și orei expres indicate, nu va fi luată în considerare de către organizator. În aceasta situație, organizatorul nu va putea fi ținut culpabil pentru nerestituirea sumei către participant, fiind de datoria și obligația exclusivă a participantului să respecte data și ora până la care poate face solicitarea de restituire a sumelor rămase neutilizate pe brățară. În cazul in care participantul nu solicită restituirea sumelor neutilizate de pe brățară în acest termen, acesta este unicul răspunzător pentru nerestituirea banilor, organizatorul fiind lipsit de orice culpă.

Suma returnată reprezintă toată suma rămasă în contul Bratarii, pentru care se percepe un comision de 10 lei – taxa de procesare. Pentru realizarea Refund-ului, participantul la Festival trebuie să poarte brățara la mână și să se asigure că aceasta nu prezinta urme de compromitere.

3.2. Reguli generale de acces la Festival

Intrarea la Festival este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite, exclusiv pentru Participanții Autorizați.

Accesul în Zona Festivalului se face doar pe la intrările special amenajate, cu respectarea procedurilor și a regulilor de check-in și de acces, prevăzute de prezentul Regulament.

Accesul în Zona Festivalului se va face în funcție de tipul cardului de acces achiziționat.

Participanții au obligația ca pe lângă cardul de acces să aibă asupra lor acte de identitate.

La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, Participantul are obligația de a prezenta documentele de acces și actele de identitate.

La fiecare zonă de acces Participantul ia la cunoștință si este de acord cu prezentul Regulament, care este public prin intermediul Site-ului.

Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a Festivalului, Forever Hit își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectivelor și dispozitivelor ce pot fi aduse în zona Festivalului.

Prin urmare, este interzisă intrarea la Festival cu următoarele obiecte:

● Droguri;
● Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante);
● Produse cosmetice, în măsura în care conțin lichide inflamabile;
● Ghiozdane sau borsete mai mari de 29cm x 21cm x 12cm;
● Cutii de băutură;
● Conserve;
● Artificii;
● Lasere;
● Spray-uri;
● Bannere susținute de bețe;
● Scaune;
● Cuțite, arme, obiecte contondente;
● Lanțuri;
● Brichete;
● Articole pirotehnice;
● Mâncare sau băuturi;
● Animale;
● Umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor);
● Materiale inflamabile sau explozive;
● Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR;
● Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.

Este permis accesul cu:
● Chibrituri;
● Selfie stick-uri (de dimensiuni mici și din materiale ușoare);
● Baterii externe;
● Medicamente;
● Insulină;
● Picături – uz medicinal;
● Spray inhalator pentru astm.

Orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia și cu maxim o doză zilnică.

Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea Festivalului vor percheziționa în detaliu fiecare Participant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.

Toți participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul Festivalului.

În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în care vor putea fi aduse astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în termen de 72 ore dupa incheierea festivalului. După terminarea Festivalului, toate obiectele nerevendicate vor fi predate emitenților acestora (exemplu: carte de identitate, certificat de naștere etc., în atenția Politiei Municipale; carduri bancare în atenția băncilor emitente).

Obiectele fără emitent identificabil, indiferent de valoare, vor fi donate în scopuri caritabile, în măsura în care este posibil, în funcție de natura obiectelor.

Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube produse.

Este interzisă intrarea cu mașina, role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu alte dispozitive de genul acesta în Zonele Festivalului.

3.3. Minorii și persoanele cu dizabilități

Minorii vor primi brățări de altă culoare, care nu le va permite cumpărarea băuturilor alcoolice sau a țigărilor. Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri. Minorii cu vârsta sub 14 ani au accesul gratuit în cadrul Festivalului doar însoțiți de părinți.

La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului.

Accesul minorilor între 14-18 ani se va face numai pe baza unui card de acces valid, a actului de identitate si în compania unui părinte/tutore.

Datorită zgomotului foarte puternic produs în cadrul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul Festivalului a copiilor sub 14 ani. Minorii sub 14 ani trebuie să poarte căști antifonice.

În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia beneficiază de acces gratuit în baza certificatului de încadrare în grad de handicap si a actului de identitate.

Participanții care se încadrează într-o anumită categorie de handicap, au obligația să prezinte echipei de securitate sau reprezentanților Organizatorului un act de identitate valabil precum și certificatul care atestă dizabilitatea.

Însoțitorul beneficiază de acces gratuit doar dacă face dovada, prin orice fel de document justificativ, că are în îngrijire și protecție persoana cu dizabilitate pe care o însoțește.

Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili numărul persoanelor cu dizabiliăți care vor putea participa la Festival, în funcție de numărul total al persoanelor participante și capacitatea festivalului.

3.4. Comportamentul pe durata Festivalului

În Zonele Festivalului, vizitatorii au obligația să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile sau comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altor persoane sau care pot încălca drepturile personale ale acestora.

Este interzisă orice formă de activitate economică, comercială sau publicitară în Zona Festivalului – inclusiv în zona din fața porților Festivalului – fără permisiunea prealabilă scrisă a Forever Hit.

Vânzarea băuturilor alcoolice trebuie să respecte dispozițiile legii, și niciun fel de astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și persoanelor aflate în stare de ebrietate de către Forever Hit sau de catre vreun Partener Contractual din cadrul Festivalului.

Utilizarea substanțelor calificate ca droguri interzise în baza legii aplicabile este interzisă în Zona Festivalului și se pedepsește prin lege.

Sunt interzise orice demonstrații de orice natură, care nu au legătură cu Festivalul organizat de Forever Hit, indiferent de numărul participanților, dacă Forever Hit nu și-a dat aprobarea prealabilă scrisă în acest sens.

În Zona Festivalului, salariații autorizați și cu calificare corespunzătoare ai Forever Hit sau Partenerii Contractuali ai acestuia vor asigura aplicarea normelor de conduită și siguranță. Vizitatorii se angajează în mod expres, în virtutea participării lor la Festival, că vor coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul Festivalului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative (de ex. din motive de sănătate publică) o justifică.

Pentru motive de securitate, Zona Festivalului este supravegheată cu camere video de către Parteneri Contractuali ai Forever Hit. La Festival se pot utiliza atât Servicii și Produse gratuite, cât și Servicii și Produse pentru care se percepe plată.

Vizitatorii se obligă să plătească toate Serviciile și Produsele pentru care se percepe plată, și își asumă răspunderea pentru plata imediată a tuturor prețurilor și taxelor de cumpărare datorate.

Vizitatorii vor efectua plata Produselor și Serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de Forever Hit sau Partenerii Contractuali, conform celor specificate în Secțiunea 3.7 din prezentul Regulament.

Astfel, pe amplasamentul Forever Hit toate prețurile și taxele de cumpărare vor fi plătibile exclusiv prin metodele desemnate de Forever Hit, în loc de numerar.

3.5. Securitate si sănătate

Ținând cont de anvergura Festivalului, Organizatorul va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât Participanții să fie informați despre măsurile și activitățile de prevenire și protecție din cadrul Zonei Festivalului.

Fiecare are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți Participanți ai Festivalului. În mod deosebit, în scopul unei bune desfășurări a Festivalului, Participanții au următoarele obligații:

● să comunice imediat echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice situație despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea Participanților,
● să aducă la cunoștința echipei de securitate și/sau reprezentanților Organizatorului orice fel de incidente suferite de propria persoană,
● să coopereze cu echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, autorităților competente, voluntarilor, pentru a permite asigurarea unei bune desfășurări a Festivalului, fără riscuri pentru securitate și sănătate,
● Participantul care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc echipa de securitate și/sau reprezentanții Organizatorului, pentru limitarea și stingerea incendiului,
● în caz de incendiu, orice Participant are obligația să respecte indicațiile Organizatorului,
● să respecte legile în vigoare privind fumatul în spațiile închise din Zona Festivalului, deoarece este strict interzis (ex: Legea 15/2016).

3.6. Înregistrările realizate în cadrul Festivalului

Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Festival și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de Participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia Festivalului.

Vizitatorii iau notă de faptul că Forever Hit, Partenerii Contractuali autorizați de Forever Hit, asociații săi, membrii presei, alți Vizitatori și alți Terți pot realiza înregistrări audio și de imagini ale Festivalului.

Prin urmare, toți Vizitatorii, în virtutea participării lor la Festival, acordă Organizatorului (precum și celor autorizați de acesta din urmă), prin luarea la cunoștință a prezentului Regulament, permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor. Aceste imagini vor fi folosite pentru crearea de materiale de promovare si publicitare (ex: aftermovie) care vor fi distribuite pe paginile oficiale de social media, pe canalul oficial de Youtube dar și la diverse emisiuni televizate și în articole de presă, etc.

Persoana care face înregistrările conform regulilor sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive cu privire la înregistrările Vizitatorilor, orice prezentare a respectivelor imagini trebuind să fie în legătură cu Festivalul.

Forever Hit și persoanele autorizate de Forever Hit au dreptul nerestricționat de a obține profit din, de a utiliza (în special în scopul promovării Festivalului), copia, publica, face publice, difuza public și distribui astfel de înregistrări ale Vizitatorilor, fără a fi necesar să îi plătească pe Vizitatori pentru aceasta.

Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că Forever Hit poate înregistra Festivalul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la Festival, concerte și programe prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube), astfel încât membrii publicului să poată alege individual locul și ora de acces.

Vizitatorii nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții împotriva Forever Hit în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus.

Vizitatorii au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul Festivalului, dar numai cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor încorporat într-un dispozitiv de telecomunicații utilizat în scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă).

Vizitatorii nu pot, fără acordul prealabil al Forever Hit, să vândă, să utilizeze în schimbul unui preț sau să utilizeze gratuit, dar în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care le-au făcut, să identifice Vizitatorii care figurează în înregistrările respective fără acordul lor, sau să încalce drepturile personale ale Vizitatorilor respectivi.

Forever Hit, în mod expres, nu răspunde pentru încălcarea regulilor sus-menționate de către alți Vizitatori. Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise. În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a interzice accesul Vizitatorului respectiv în interiorul stadionului.

3.7. Produsele și modalitatea de plată din cadrul Festivalului

În Zona Festivalului vor exista puncte de unde Participanții pot obține Produsele și Serviciile puse la dispoziție de către Organizator sau Partenerii Contractuali. Participanții au obligația să folosească în Zona Festivalului doar metodele și instrumentele de plată stabilite de Organizator.

Modalitatea de plată pentru produsele și serviciile oferite în Zona Festivalului sunt vouchere cu utilizare multiplă folosite prin intermediul dispozitivelor de plata (RFID), adica Brățara/Card.

La intrarea în Zona Festivalului, fiecare Participant are obligația de a-și procura Brățara/Cardul (având sistemul de plată integrat), cu care poate achiziționa Produsele și Serviciile disponibile în Zona Festivalului.

Plata cu numerar în Zona Festivalului este STRICT INTERZISĂ, în afara zonelor de Top Up (locul unde se încarcă banii pe brațară) stabilite în prealabil de Organizator.

Aceste instrumente de plată sunt considerate MPV (multi-purpose voucher = vouchere cu utilizare multiplă), așa cum sunt definite de către Comisia Europeană, datorită faptului că în schimbul Punctelor Credit de pe instrumentul de plată, participantul poate achiziționa servicii/produse care au cotă TVA diferită.

În acest caz, încasarea de TVA se face la utilizarea punctelor de credit. În același timp, emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsul/Serviciul achiziționat, cade în sarcina comercianților (Partenerilor Contractuali).

În cazul în care un Participant dorește factura fiscală pentru Produsele/Serviciile achiziționate în cadrul Festivalului, acesta are obligația păstrării tuturor bonurilor fiscale de la fiecare comerciant (Partener Contractual) în parte în vederea solicitării ulterioare a facturii fiscale de la respectivii Parteneri Contractuali.

Organizatorul are obligația de a oferi dovada faptului că tranzacția (depunerea sau retragerea fondurilor) s-a efectuat.

Procedura privind tranzacțiile în sistemul electronic pe perioada Festivalului este următoarea:

● La intrarea în Zonele Festivalului, după obținerea Brățării, este recomandabil ca fiecare Participant să se deplaseze la una din locațiile Top Up pentru a-și încărca Brățara cu puncte credit.
● Brățara va fi singura modalitate de plată în cadrul Festivalului.
● Conversia pentru acest MPV (multi-purpose voucher) este: 1 leu – 1 punct credit.
● Pentru fiecare încărcare, Organizatorul are posibilitatea, dar nu obligația, de a înmâna Participantului o dovadă pentru suma depusă pe Brățară.
● Participanții au posibilitatea să-și încarce Brățara de câte ori doresc, dar fiecare încărcare trebuie să aibă o sumă minimă de 10 lei.
● Participantul are dreptul să-și verifice suma disponibilă pe Brățară la orice Partener Contractual din Zona Festivalului sau la Top Up.
● Încărcarea/Reîncărcarea Brățării se poate efectua prin numerar sau prin intermediul cardului bancar.
● Participantul își alege produsul dorit, moment în care Partenerul Contractual respectiv bifează suma în POS;
● Fiecare Participant are obligația să verifice suma bifată de Partenerul Contractual în POS, iar după verificare va atinge Brățara de terminalul (card – reader) POS – contactless pentru efectuarea plății;
● Partenerii Contractuali vor avea obligația emiterii de bonuri fiscale către Participanții clienți (cât si de facturi, la cererea Participanților).

Returnarea banilor rămași pe Brățări la sfârșitul Festivalului:

● Participantul are posibilitatea ca oricând dorește să primească înapoi suma neutilizată de pe Brățara cu Chip dar nu mai târziu de luni, 20 Septembrie 2021, ora 18:00; după această dată sumele neutilizate nu vor mai fi restituite și rămân în proprietatea Organizatorului;
● Returnarea sumelor rămase pe Brățară se efectuează exclusiv în numerar la locațiile Top Up aflate în Zona Festivalului.

4. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Forever Hit nu acordă nicio garanție în legătură cu durata procesului de intrare, având în vedere numărul mare de vizitatori, sau în legătură cu posibilitatea de a intra la Festival individual, durata intrării și calitatea distracției, și exclude în mod explicit rambursarea către Vizitator a prețului cardului de acces sau acordarea unei reduceri ulterioare sau plata de daune-interese, despăgubiri sau compensații de orice natură.

În cadrul Festivalului, Organizatorul poate efectua modificări ale programului, în funcție de diverse situații ce pot apărea pe parcurs. Având în vedere că nu există o relație contractuală între Forever Hit și Participantul Neautorizat, Forever Hit exclude în mod explicit orice răspundere față de Participantul Neautorizat pentru încălcare contractuală și pentru toate pretențiile pe care le poate ridica un consumator.

Forever Hit își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta ulterior Festivalul, Serviciile și Produsele oferite în cadrul Festivalului, la alegerea sa, în funcție de necesități.

Vizitatorii nu au dreptul să ridice pretenții împotriva Forever Hit cu privire la respectivele modificări, restructurări sau dezvoltări ulterioare. Prin urmare, Forever Hit nu va garanta Vizitatorului disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția unui anumit artist, faptul că evoluția unui anumit artist se va ridica la înălțimea așteptărilor Vizitatorului, sau oportunitatea de a participa la un anumit program și/sau la o anumită locație), care totuși prinde contur în funcție de caracteristicile speciale ale locației și de echipamentele prezente în cadrul acesteia (cum ar fi numărul de locuri al unei anumite locații).

Cu toate acestea, Forever Hit va depune toate eforturile pentru a oferi programele și Serviciile comunicate în prealabil și, dacă oferirea acestora devine imposibilă, pentru a înlocui programul anulat sau Serviciul comunicat în prealabil cu un alt program sau Serviciu.

Forever Hit nu are obligația să anuleze Festivalul în caz de vreme nefavorabilă. În cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Festivalului de către Forever Hit din motive de forță majoră, Festivalul sau o parte a acestuia vor fi amânate sau anulate.

De asemenea, în cazul în care Festivalul este anulat din inițiativa organizatorului, dar din cauze care intră sub incidenta forței majore sau a cazului fortuit, cuprinzând epidemiile si pandemiile, organizatorul nu este obligat să restituie contravaloarea cardului de acces cumpărat.

Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu Festivalul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu de către Forever Hit .

În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între Vizitator și Partenerul Contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Vizitatorului și Partenerului Contractual.

Vizitatorii confirmă în mod expres că nu pot ridica nicio pretenție împotriva Forever Hit în legătură cu Produsele și Serviciile respective sau în legătură cu contractul pentru respectivele Produse și Servicii.

Forever Hit declară, de asemenea, în general, că nu răspunde în niciun fel în legătură cu Produsele și Serviciile furnizate de Partenerii Contractuali. Vizitatorii pot utiliza Serviciile și Produsele furnizate de Partenerii Contractuali exclusiv pe riscul propriu. Forever Hit nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor Servicii și Produse furnizate de Partenerii Contractuali.

Vizitatorii pot intra la Festival exclusiv pe riscul propriu. Forever Hit va răspunde doar pentru încălcările contractuale intenționate care îi sunt imputabile și încălcările contractuale care pun în pericol sănătatea umană, integritatea sau sănătatea fizică, dacă prejudiciile respective sunt cauzate de Forever Hit , și exclude orice răspundere dincolo de drepturile legale explicite ale Participanților în legătură cu orice alt prejudiciu, inclusiv cele care afectează viața umană, integritatea sau sănătatea fizică sau daunele materiale.

Forever Hit nu operează facilități de depozitare a bagajelor sau de depozitare în cutii de valori în cadrul Festivalului. Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la biroul de informații; vizitatorii se pot interesa în legătură cu obiectele pierdute la același birou.

Vizitatorii și Participanții Neautorizați sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat Forever Hit , Partenerilor Contractuali ai acestuia, altor Vizitatori și Terți în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul.

Forever Hit nu răspunde pentru niciun prejudiciu cauzat oricărui Vizitator, Participant Neautorizat sau Terț de activitățile sau omisiunile ilicite ale oricărui Vizitator, Participant Neautorizat, animal de companie sau Terț.

Forever Hit nu răspunde pentru niciun prejudiciu care poate să apară în afara Zonei Festivalului sau pe drumul spre sau de la Zona Festivalului, deoarece Forever Hit poate fi ținut răspunzător exclusiv pentru prejudiciile apărute în Zona Festivalului, în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute în prezentul Regulament pentru angajarea răspunderii Forever Hit .

Forever Hit are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu Participantul (având card de acces sau Brățară) care a încălcat orice prevedere a prezentului Regulament în legătură cu Festivalul.

Într-un astfel de caz, Forever Hit poate invalida Abonamentul Participantului sau îi poate scoate Brățara, iar Participantul va fi obligat să părăsească Festivalul.

Participantul Neautorizat nu are voie să participe și trebuie să părăsească Zona Festivalului fără întârziere.

Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de răspundere pe Forever Hit și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni, în limitele prevederilor legale.

În Zona Festivalului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și asistență medicală.

În cadrul Festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea elemente, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi.

De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii sau vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de artificii. Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Festivalului.

IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte de a participa la astfel de activități care presupun, printre altele, un nivel crescut de efort.

Forever Hit nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru:

• orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de înțelegere a informațiilor prezentate pe Site în legătură cu Festivalul;
• orice tip de erori sau omisiuni în conținut ce pot genera prejudicii. Forever Hit, fără nicio notificare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga orice informație pe Site, suspenda orice activitate pe Site, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri, Forever Hit nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă tipul de informație care poate fi găsit pe aceste site-uri.

Forever Hit nu este responsabil nici pentru comentariile afișate de către utilizatori pe Site. Orice informație, date, text, fotografii, grafică etc. conținute pe Site sunt responsabilitatea acelei persoane/entități de la care provine.

În aceste condiții Forever Hit nu poate garanta conținutul Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informații trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora.

Forever Hit nu oferă garanții, de nicio natură cu privire la faptul că Site-ul va funcționa neîntrerupt, sigur și fără erori de orice fel. Site-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau administratori în orice moment fără nicio notificare prealabilă și fără niciun fel de pretenție de orice fel din partea utilizatorilor acestuia.

Având în vedere contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale, dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, luând în considerare necesitatea asigurării în continuare, chiar și după încetarea stării de urgență, a unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, în considerarea necesității protejării în mod adecvat și cu prioritate, a drepturilor convenționale, unionale și constituționale la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății și având în vedere obligația respectării legilor Statului Român de a lua măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice a cetățenilor, Forever Hit are dreptul de a muta locul de desfășurare a evenimentului.

Mutarea locului de desfășurare a evenimentului nu reprezintă motiv pentru returnarea contravalorii cardurilor de acces.

În condițiile în care evenimentul este anulat sau reprogramat exclusiv din culpa Organizatorului, Organizatorul va returna cumpărătorilor doar contravaloarea cardurilor de acces, taxele de procesare și administrare nefiind restituite. Rambursarea sumei ce reprezintă contravaloarea cardurilor de acces se va efectua în contul din care s-a făcut plata inițială, în ordinea cronologică în care comenzile au fost înregistrate, procesate și confirmate folosind formularul de AICI. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând acest Regulament, fără o înștiințare în prealabil a Participantului. Orice modificare va fi afișata pe site-ul evenimentului www.foreverhit.ro și la intrarea în locul de desfășurare a evenimentului, fiind de imediată aplicare după momentul afișării.

5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Tot ceea ce este postat pe Site precum și pe diverse tipuri de suporturi în Zona Festivalului, cum ar fi, însă fără a se limita la, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri, logo-uri, baze de date etc. este proprietatea Forever Hit și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia.

Toate acestea cad sub incidența legislației în materie de proprietate intelectuală. Vizitatorii și Terții nu pot utiliza, copia, distribui, publica sau încorpora în alte documente sau materiale astfel de marcaje/informații sub nicio formă în scopul obținerii de venituri fără permisiunea prealabilă scrisă și expresă a Forever Hit și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia.

Imaginile, logo-urile, textele Partenerilor Contractuali ai Forever Hit aparțin acestora (sau Forever Hit, în cazul în care i-au fost cesionate) și sunt reproduse pe Site sau în Zona Festivalului cu acordul lor.

Forever Hit va depune toate eforturile în vederea identificării mesajelor pe care le-a primit pe Site fără a-i fi fost adresate, prin refacerea linkului direct către sursă sau prin menționarea persoanelor care figurează pe acest Site, dar nu va putea garanta întotdeauna existența sursei reproduse.

6. FURNIZARE INFORMAȚII. TENTATIVE DE FRAUDĂ

Pentru a utiliza Site-ul, utilizatorii Site-ului sunt de acord să furnizeze informații reale despre ei, astfel cum sunt acestea specificate în secțiunea de cumparare a Abonamentului și sunt de acord să furnizați aceste informații corect și complet.

Orice încercare de a furniza informații false, de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care este postat Site-ul, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor Forever Hit și va duce la blocarea imediată a accesului utilizatorilor Site-ului. De asemenea, Forever Hit își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente despre această tentativă.

7. OFERTE PROMOȚIONALE, TOMBOLE ȘI CONCURSURI

Forever Hit, la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare a promoțiilor de pe Site, în condițiile legii. Promoțiile, tombolele și concursurile se desfășoară pe perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare promoție, tombolă sau concurs în parte. Orice promoție, tombolă sau concurs poate fi întreruptă sau anulată în orice moment fără nicio notificare prealabilă. Toți participanții vor fi însă anunțați de întreruperea sau anularea respectivă.

8. DISPUTE

Orice conflict apărut între Forever Hit și clienții săi ca urmare a participării la Festival sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române.

9. FORȚA MAJORĂ

În cazuri de forță majoră (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil), Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea Festivalului în situații excepționale.